Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Melding nieuwe passagiersdiensten per spoor door Flywise Travel –Amsterdam-Berlijn, Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Basel, Amsterdam-München en Amsterdam-Kopenhagen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 20 november 2023 een opentoegangsmelding ontvangen van Flywise, die van plan is om passagiersdiensten per spoor aan te bieden tussen:

  1. Amsterdam-Berlijn (1x per dag, aanvullend op eerder gemelde 1x per dag; met de eerdere melding wordt de dienst 2x per dag)
  2. Amsterdam-Parijs (1x per dag, aanvullend op eerder gemelde 1x per dag; met de eerdere melding wordt de dienst 2x per dag)
  3. Amsterdam-Basel (4x per week aanvullend op de eerder gemelde 3x per week; met de eerdere melding wordt de dienst 1x per dag)
  4. Amsterdam-Kopenhagen (1x per dag)
  5. Amsterdam-München (1x per dag)

De startdatum voor deze diensten is 1 januari 2026 of zoveel als eerder mogelijk, maar niet eerder dan 1 januari 2025. Meer informatie over deze diensten is opgenomen in het onderstaande kennisgevingsformulier en de bijbehorende dienstregeling.

Deze diensten genoemd onder 1 t/m 3 zijn aanvullend op de diensten die Flywise heeft gemeld op 15 november 2023, in de zin dat de frequentie van de ritten wordt verhoogd. Zie de link naar die melding hieronder.

Kader voor opentoegangsdiensten

Treinvervoerders mogen opentoegangsdiensten aanbieden zolang deze diensten het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar brengen. Treinvervoerders die opentoegangsdiensten willen gaan aanbieden moeten dit melden, waarna de ACM de melding publiceert. Belanghebbenden (concessiehouders en concessieverleners) kunnen de ACM binnen een maand na de melding vragen om te onderzoeken of het economisch evenwicht in gevaar komt, als zij hier voldoende aanwijzingen voor hebben.

Aanvragen van een analyse door de ACM

Mocht u als betrokken concessieverlener, betrokken concessiehouder, infrastructuurbeheerder of andere belanghebbende bevoegde autoriteit (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) aanwijzingen hebben dat de voorgenomen treindienst het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies in gevaar brengt, dan kunt u de ACM vragen dit te onderzoeken. Deze aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795.

U kunt uw aanvraag tot en met 20 december 2023 per e-mail versturen naar %20opentoegang [at] acm [punt] nl (opentoegang[at]acm[dot]nl).

Bij voorgaande meldingen van opentoegangsdiensten die vanaf december 2022 zijn gedaan, heeft de ACM de aanvragen van een analyse van het economisch evenwicht voor de toekomstige hoofdrailnetconcessie niet-ontvankelijk verklaard, omdat de toekomstige concessie op het moment van het melden van de opentoegangsdiensten nog niet was verleend.

 

Documenten

Melding nieuwe passagiersdiensten per spoor door Flywise Travel –Amsterdam-Berlijn, Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Basel, Amsterdam-München en Amsterdam-Kopenhagen (PDF - 117.88 KB) Dienstregeling (PDF - 37.82 KB)