Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Last onder dwangsom Robin Energie voor overtreding consumentenregels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de energieleverancier Robin Energie een last onder dwangsom op omdat zij onduidelijke energierekeningen stuurt.

Robin Energie verstuurde bijvoorbeeld facturen waarbij onder meer de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM in 2017 heeft gedaan naar de duidelijkheid van de facturen van energiebedrijven.

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Robin Energie gold dat niet en zij heeft de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Robin Energie dient de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoet aan de last krijgt zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Uitgangspunten voor een duidelijke energiefactuur

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).
 

Documenten

Last onder dwangsom Robin Energie voor overtreding consumentenregels (PDF - 531.94 KB)