Kruimelpad

Nieuwsbericht

Fenor en Robin Energie krijgen last onder dwangsom voor sturen van onduidelijke facturen

11-01-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom op omdat zij nog steeds onduidelijke energierekeningen sturen. De consument heeft recht op een energierekening die hij begrijpt en kan controleren . Fenor en Robin Energie verstuurden bijvoorbeeld facturen waarbij onder meer de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM in 2017 heeft gedaan naar de duidelijkheid van de facturen van 40 energiebedrijven. Van de 40 energiebedrijven waarvan de ACM de energiefacturen had onderzocht, stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017.

Verder moesten 21 bedrijven wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Zij moeten dit doen voor 2 februari 2018.

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Fenor en Robin Energie gold dat niet en zij hebben de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Zij dienen de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoen aan de last moeten zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro betalen.

Uitgangspunten voor een duidelijke energiefactuur

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).
     
  • Lees hier het nieuwsbericht voor consumenten