Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inkomstenbesluit TenneT 2022 Net op zee

Met dit besluit stelt de ACM de toegestane inkomsten vast voor TenneT als netbeheerder van het net op zee in 2022.

De ACM maakt in dit inkomstenbesluit onderscheid tussen fase I en fase II omdat de inkomsten van fase I via subsidie worden gedekt, waar de inkomsten van fase II in rekening worden gebracht bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De kavels tot en met Hollandse Kust Noord behoren tot fase I. De kavels vanaf Hollandse Kust West Alpha en verder behoren tot fase II. De ACM stelt de toegestane inkomsten voor 2022 vast op € 211.974.988 voor fase I en € 34.585.099 voor fase II.

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken, zoals neergelegd in artikel 16, eerste lid, a tot en met l en q, van de Elektriciteitswet 1998. De netbeheerder van het net op zee voert zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader als bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. De subsidie is alleen van toepassing voor de kavels tot en met Hollandse Kust Noord (fase I).

Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De subsidie is niet dekkend voor de tweede fase van het net op zee (de kavels vanaf Hollandse Kust West). Omdat hier nog geen besluit over is genomen stelt TenneT in haar tarievenvoorstel 2022 voor om deze kosten in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De ACM oordeelt dat dit voorstel van TenneT conform artikel 42a, derde lid van de E-wet is en neemt dit voorstel van TenneT over in het tarievenbesluit.

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder van het net op zee. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk.

 

Documenten

Inkomstenbesluit TenneT 2022 Net op zee (PDF - 364.37 KB) Rekenmodule inkomstenbesluit TenneT 2022 Net op zee (XLSX - 78 KB)