Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inkomstenbesluit TenneT 2020 Net op zee

Met dit besluit stelt de ACM de toegestane inkomsten vast voor TenneT als netbeheerder van het net op zee in 2020.

De ACM stelt de toegestane inkomsten voor 2020 vast op 105.083.883 euro. Deze inkomsten ontvangt TenneT middels een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van haar wettelijke taken, zoals neergelegd in artikel 16, eerste lid, a tot en met l en q, van de Elektriciteitswet 1998. De netbeheerder van het net op zee voert zijn taken uit in overeenstemming met het ontwikkelkader als bedoeld in artikel 16e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder van het net op zee. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk.

 

Documenten

Inkomstenbesluit Tennet 2020 Net op zee (PDF - 458.9 KB)
 

Bijlagen

Rekenmodule inkomstenbesluit TenneT 2020 Net op zee (XLSX - 72.06 KB)