Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Huishouden betaalt in 2018 12 euro meer voor transport energie

De tarieven voor het transport van energie stijgen in 2018 gemiddeld met ongeveer 12 euro per huishouden. Dat blijkt uit de tarievenbesluiten voor de regionale netbeheerders en voor TenneT die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. Door de tariefstijging voor de transportkosten wordt de gemiddelde totale energierekening 1% hoger. Ongeveer een vijfde deel van de energierekening van huishoudens bestaat uit transportkosten.

Precariobelasting grootste oorzaak stijging tarieven regionale netbeheerders

De stijging van de tarieven van regionale netbeheerders wordt voor het grootste deel veroorzaakt door precariobelasting. Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond voor bijvoorbeeld kabels en leidingen. Regionale netbeheerders berekenen deze belasting door in de tarieven.

Investeringen oorzaak stijging tarieven TenneT

De stijging van de tarieven van TenneT komt onder meer doordat de netbeheerder veel moet investeren in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk, bijvoorbeeld vanwege de energietransitie. De netten moeten worden versterkt om grote hoeveelheden elektriciteit van de windparken op zee te kunnen transporteren en de energiemarkten in Europa verder te kunnen integreren. Mede hierdoor stijgen de inkomsten die TenneT mag behalen in 2018 met 15 miljoen ten opzichte van 2017. Ook de komende jaren zijn veel investeringen nodig waarvan TenneT de kosten mag verwerken in de tarieven. De ACM verwacht dat de tarieven hierdoor verder zullen stijgen.

Inkomsten uit veilinggelden verwerkt in de tarieven

De stijging van de tarieven wordt gedempt doordat inkomsten uit de zogenoemde veilinggelden worden verwerkt in de tarieven. Dit zijn de opbrengsten uit veilingen van capaciteit op verbindingen met het buitenland die TenneT niet gebruikt om investeringen mee te betalen. Voor 2018 gaat het hierbij om 145 miljoen euro. In 2017 ging het nog om 174 miljoen euro. Dit verschil verklaart voor een deel ook de stijging van de tarieven ten opzichte van 2017.

Efficiƫnt netbeheer

De ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert de netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van energie. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en draagt bij aan een gezond investeringsklimaat.

Zie ook