Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2018

Met dit besluit stelt de ACM de maximale tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2018.

In dit besluit heeft de ACM de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken voor TenneT vastgesteld op ruim € 520 miljoen. Dit is 15 miljoen hoger dan in 2017. Hierdoor stijgen de tarieven ten opzichte van 2017 met gemiddeld 2% op het hoogspanningsnet (HS), en met gemiddeld 24% op het extra hoogspanningsnet (EHS).

Wat bepaalt dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor TenneT die zij ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2018 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extra hoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2018 (PDF - 571.95 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 rekenmodule tarievenbesluit TenneT 2018 (XLSX - 801.26 KB)