Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herstelbesluit porteertarieven KPN

De ACM heeft een nieuw besluit op bezwaar genomen over de porteertarieven van KPN, nadat de rechtbank Rotterdam een eerder besluit had vernietigd. Zij oordeelde dat de ACM op twee punten onvoldoende onderzoek had verricht.

De ACM heeft nieuw onderzoek verricht. Op basis daarvan heeft zij de tarieven die KPN maximaal mag rekenen voor nummerportering opnieuw vastgesteld.

In een eerdere versie van het besluit dat op deze pagina is gepubliceerd (met kenmerk ACM/UIT/571794) waren een aantal onjuiste bedragen opgenomen. De ACM heeft die bedragen gecorrigeerd. De correctie ziet op de randnummmers 137 (derde volzin), 141 (slot), 142 (slot) en 144 (rechter kolom).

 

Documenten

Herstelbesluit porteertarieven KPN (PDF - 398.8 KB)