Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Handreiking spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Spoorwegwet. Deze wet bevat verplichtingen voor exploitanten van bepaalde voorzieningen die een relatie hebben met spoorvervoer, zoals treinonderhoudswerkplaatsen, haventerminals en passagiersstations. Deze voorzieningen en de diensten die erin worden verleend, worden de ‘spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen’ genoemd.

Nieuwe regels

Per 1 juni 2019 worden er nieuwe, aanvullende regels van kracht voor exploitanten van spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen. Om implementatie van de regels te bevorderen brengt de ACM nu een handreiking uit. Deze handreiking bevat een samenvatting van de relevante regelgeving. Daarnaast geeft de ACM op een aantal onderdelen van de regelgeving nadere toelichting op hoe deze concreet wordt ingevuld.

Reageren

Hieronder vindt u de handreiking. Partijen waarvoor deze regelgeving van belang is, kunnen reageren op de inhoud van de handreiking. De ACM is vooral benieuwd naar uw visie op haar nadere invulling van een deel van de regels. Ook uw ideeën over de praktische uitvoerbaarheid zijn welkom. De ACM zal deze reacties meenemen bij het verder vormgeven van haar toezicht. In de eerste helft van 2019 gaat de ACM daarmee verder. Daarom is het handig als uw reactie voor 15 februari bij de ACM binnen is. Mogelijk gaat de ACM in de nabije toekomst beleidsregels opstellen.

Adressering reactie

U kunt het volgende e-mailadres te gebruiken: informatieddv [at] acm [punt] nl (informatieddv[at]acm[dot]nl).

Reageren per post is natuurlijk ook mogelijk. Gebruikt u dan de volgende adresgegevens:

Autoriteit Consument en Markt
Informatie DDV
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 

Documenten

Handreiking spoorgebonden diensten en dienstvoorzieningen (PDF - 595.86 KB)