Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Handleiding congestierapporten

Op 25 november 2022 is het codebesluit congestiemanagement in werking getreden. Het besluit biedt netbeheerders nieuwe mogelijkheden om regelbaar vermogen bij aangeslotenen in te kopen om optimaal gebruik te maken van schaarse netcapaciteit. Dit betekent naast een effectievere benutting van het bestaande net ook dat méér partijen kunnen worden aangesloten. Congestiemanagement duurt totdat de netuitbreiding, die het structurele knelpunt zal verhelpen, is voltooid.

Netbeheerders dienen voor elk gebied waarvoor een vooraankondiging is afgegeven een congestierapport op te stellen. Reeds vóór de inwerkintreding van de nieuwe regels voor congestiemanagement zijn er voor veel congestiegebieden congestierapporten verschenen. De netbeheerders dienen alle rapporten te herzien op grond van de nieuwe regels. Dit document beschrijft de verschillende vereisten voor de inhoud van de congestierapporten, zoals bedoeld in de nieuwe regels, en specifiek Bijlage 14 van de Netcode.

Voor iedere vereiste van Bijlage 14 benoemt het document, voor zover mogelijk, een ‘best practice’ gebaseerd op onderstaande congestierapporten van Liander en TenneT:

  • Liander Schenkenschans
  • TenneT Limburg afname
  • TenneT Limburg invoeding
  • TenneT Brabant afname
  • TenneT Brabant invoeding

Het doel van deze handleiding is tweeledig. Ten eerste dient het ertoe de minimumeisen voor de congestierapporten te verduidelijken, zodat netbeheerders weten welke details ze bekend moeten maken voor alle congestiegebieden. Ten tweede dient het ertoe partijen die een aansluiting hebben of hebben aangevraagd in een congestiegebied, bewust te maken van de specifieke details die ze van de netbeheerder mogen verwachten over de aard van het knelpunt, en over de manier waarop zij betrokken worden bij de oplossing.
 

 

Documenten

Handleiding congestierapporten (PDF - 668.51 KB)