Kruimelpad

Halveren collectiviteitskorting zorgverzekering leidt niet tot meer overstappers zorgverzekering

De verlaging van de collectiviteitskorting voor de zorgverzekering van 2020 leidde in veel gevallen tot een premieverhoging. De collectiviteitskorting was ook de meest genoemde aanleiding voor consumenten om zich te oriënteren op een andere verzekering of verzekeraar. Maar het heeft uiteindelijk niet geleid tot een hoger overstappercentage naar een andere zorgverzekeraar; dit is zelfs iets gedaald. De meeste verzekerden zijn tevreden met hun huidige verzekeraar (betrouwbaar (83%), klantvriendelijk (78%) en goede afhandeling declaraties (77%)). Dat staat in de zorgmonitor 2020 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het jaarlijkse onderzoek dat de ACM uitvoert naar het overstapgedrag van verzekerden.

Uit cijfers van Vektis blijkt dat ongeveer twee derde van de Nederlanders verzekerd is via een collectieve ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld via het werk, patiëntenvereniging of sportclub. Voor de zorgverzekering van 2020 is de collectiviteitskorting omlaaggegaan van maximaal 10% naar maximaal 5%. Uit de zorgmonitor 2020 blijkt dat voor 16% van de verzekerden deze verlaging een reden is geweest om eens te kijken naar de zorgverzekering. Andere redenen waren prijs (15%) en de verwachting andere zorg nodig te hebben (15%).

De verlaging was een aanleiding om de polis tegen het licht te houden, maar heeft uiteindelijk niet tot meer overstappers geleid. Dit kan komen doordat de verlaging van de collectiviteitskorting bij alle zorgverzekeraars wettelijk verplicht was, waardoor de premieverschillen hetzelfde blijven. De consumenten die daadwerkelijk overgestapt zijn, gaven prijs (49%) en dekking (26%) als voornaamste redenen om uiteindelijk wel voor een andere verzekering te kiezen.

Verzekerden hebben uiteenlopende wensen voor een zorgverzekeraar

Consumenten verschillen sterk van mening waar hun zorgverzekeraar aandacht aan moet besteden. Zowel prijs (37%) als keuzevrijheid (32%) worden genoemd als belangrijkste aandachtsgebieden. Ook in 2019 waren dit de belangrijkste aspecten, met 41% en 36%. Ten opzichte van 2019 vinden meer verzekerden dat zorgverzekeraars aandacht moeten besteden aan het bieden van hulp bij het vinden van goede zorg (28% vs. 23%).

Over het onderzoek

De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van ruim 1500 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en gezinsgrootte.