Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuringsbesluit aan Vrijwaard om de activa en zorgactiviteiten van drie locaties te verkopen aan AristoZorg

De ACM heeft op 30 juni 2021 besloten toestemming te geven voor afstoting van de activa en zorgactiviteiten op de locaties Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht van Stichting Vrijwaard aan AristoZorg B.V. Tevens zijn de concept koopovereenkomst met bijlagen en de dienstverleningsovereenkomsten goedgekeurd.

Kan ik reageren op het besluit?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 

Documenten

Goedkeuringsbesluit aan Vrijwaard om de activa en zorgactiviteiten van drie locaties te verkopen aan AristoZorg (PDF - 109.1 KB)