Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring specifiek product aFRR balanceringscapaciteit

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor een tijdelijk specifiek product voor balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves met automatische activering (hierna: aFRR balanceringscapaciteit) goed.

EBGL Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EBGL), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Op grond van de EBGL Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Tijdelijk specifiek product voor aFRR balanceringscapaciteit

Op basis van de EB Verordening kan een transmissiesysteembeheerder een voorstel opstellen voor de definitie en het gebruik van een specifiek product voor balanceringscapaciteit. ACER, het Europese agentschap voor energietoezichthouders, heeft op 17 juni 2020 een besluit genomen over standaardproducten voor balanceringscapaciteit. Volgens dat besluit moeten deze producten per 18 december 2021 ingevoerd zijn.

Het product voor aFRR balanceringscapaciteit dat TenneT vanaf 18 december 2021 zal toepassen, voldoet aan het standaardproduct voor aFRR balanceringscapaciteit zoals gedefinieerd door ACER, op één punt na: anders dan het ACER besluit voorschrijft, is het contracteren van balanceringscapaciteit door TenneT nog niet gekoppeld aan de verplichting om ook biedingen voor het standaardproduct voor balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering (hierna: aFRR balanceringsenergie) in te dienen. TenneT wil dit standaardproduct voor aFRR balanceringsenergie pas toepassen op het moment dat TenneT deel zal nemen aan het Europese platform voor uitwisseling van aFRR balanceringsenergie. Dit is ten vroegste op 24 juli 2022, maar TenneT kan hiervoor een derogatie van maximaal twee jaar aanvragen.

Om deze reden vraagt TenneT om goedkeuring van een tijdelijk specifiek product voor balanceringscapaciteit dat niet gekoppeld is aan het standaard product voor aFRR balanceringsenergie.

Goedkeuring

In het besluit van 15 december 2021 keurt de ACM het voorstel voor een tijdelijk specifiek product voor aFRR balanceringscapaciteit goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de EB Verordening.

Deze goedkeuring geldt voor de periode vanaf 18 december 2021 tot uiterlijk het moment dat TenneT gebruik maakt van het standaardproduct voor aFRR balanceringsenergie.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring specifiek product aFRR balanceringscapaciteit (PDF - 163.21 kB) bijlage 2: Goedkeuring specifiek product aFRR balanceringscapaciteit (PDF - 1.51 MB)