Kruimelpad

Goedkeuring derogatieverzoek TenneT voor invoering dagveilingen balanceringscapaciteit

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt het derogatie verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) goed voor de verplichting op basis van artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943

Het derogatieverzoek

Het besluit gaat over het derogatieverzoek voor de invoering van dagelijkse veilingen voor de inkoop van balanceringscapaciteit per 1 januari 2020.

Het inkopen van balanceringscapaciteit op basis van dagveilingen bevordert de mededinging en vrije handel in de capaciteit die TenneT nodig heeft om vraag en aanbod te balanceren. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

Clean Energy Package

Op 4 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit in werking getreden. Deze Verordening is een belangrijk onderdeel van het “Clean Energy Package” (CEP), dat tot doel heeft om een Europese elektriciteitsmarkt te vervolmaken. Op grond van de Verordening 2019/943 moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie aan verregaande verplichtingen voldoen. Voor diverse onderdelen daarvan kunnen de transmissiesysteembeheerders derogaties aanvragen bij hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De ACM ontving op 24 oktober 2019 van TenneT het verzoek tot derogatie van een van deze verplichtingen.

Goedkeuring

In het besluit van 2 januari 2020 keurt de ACM het verzoek tot derogatie voor de invoering van dagveilingen voor de inkoop van balanceringscapaciteit per 1 januari 2020 goed.

De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de Verordening 2019/943. 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant