Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Powerhouse over derogatieverzoek TenneT

02-01-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Powerhouse B.V. over de derogatieaanvraag van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) over de verplichte toepassing van dagveilingen voor de inkoop van balanceringscapaciteit per 1 januari 2020.

Het derogatieverzoek

Het voorstel gaat over een derogatie van de verplichting aan transmissiesysteembeheerders o.b.v. artikel 6, negende lid van Verordening (EU) 2019/943 om per 1 januari 2020 dagveilingen toe te passen voor de inkoop van balanceringscapaciteit.

De ACM ontving op 24 oktober 2019 het verzoek tot derogatie van deze verplichting van TenneT.

Wat houdt de zienswijze van Powerhouse B.V. in?

Powerhouse B.V. vraagt de ACM de gemaakte inhoudelijke opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.