Kruimelpad

Goedkeuring BritNed Access Rules 2021

De ACM keurt het voorstel voor de BritNed Access Rules 2021 goed. Dit zijn congestiebeheersprocedures voor expliciete allocatie van transportcapaciteit. Vanaf 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de interne energiemarkt van de Europese Unie. Het voorstel voorziet in een aanpassing van de BritNed Access Rules aan de situatie vanaf 1 januari 2021.

Van marktkoppeling naar expliciete allocatie

In de interne energiemarkt zijn markten impliciet met elkaar verbonden. Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, verbindt de BritNed kabel de EU met een derde land. Marktpartijen kunnen niet meer impliciet met het VK handelen. Om marktpartijen de mogelijkheid te geven elektriciteit van of naar het VK te transporteren, biedt BritNed de capaciteit van de kabel aan de markt via een expliciete veiling aan. Aangezien de capaciteit van deze kabel beperkt is, heeft BritNed toegangsregels – de zogenoemde congestiebeheersprocedures - opgesteld en aan de betrokken toezichthouders in Nederland en het VK ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 18 december 2020 keurt de ACM het voorstel voor de BritNed Access Rules 2021 goed. De ACM concludeert dat het voorstel voor de BritNed Access Rules 2021 redelijk, objectief, marktconform, niet-discriminatoir, transparant en in het belang van een goede marktwerking is.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant