Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gezamenlijke Europese toezichthouders dwingen TikTok tot aanpassingen

TikTok zal zijn praktijk meer in lijn brengen met de Europese consumentenregels. Dit is gebeurd na diverse gesprekken met de Europese consumententoezichthouders. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was hierbij ook betrokken. De aanleiding voor de gesprekken was de klacht vanuit de Europese koepelorganisatie van consumentenbonden BEUC en de Consumentenbond in Nederland over TikTok. Het belangrijkste punt was, dat het platform geen duidelijk onderscheid maakt tussen commerciële content – reclame – en niet-commerciële content. Omdat het platform vooral gebruikt wordt door kinderen, een kwetsbare doelgroep, is het nog belangrijker dat dit onderscheid duidelijk is. Op dit punt heeft TikTok aanpassingen gedaan.

De commerciële content zal voortaan duidelijk gemarkeerd worden met een label. Hiertoe zullen diverse labels in de praktijk worden getest op zichtbaarheid en effectiviteit. Zo wordt bepaald wat het beste werkt voor deze doelgroep. Ook kunnen gebruikers het melden als zij content zien die commercieel bedoeld is maar niet als zodanig te herkennen is. Het is daarnaast makkelijker geworden voor gebruikers om af te zien van gepersonaliseerde advertenties, door de optie om die te weigeren op vergelijkbare wijze te tonen als de optie om die te accepteren.

Bekijk op de website van de Europese Commissie welke aanpassingen TikTok heeft gedaan en na de zomer nog zal doen.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “De stappen van TikTok verwelkomen wij. Samen met onze EU-collega’s monitoren wij de uitkomst en effectiviteit van de toezeggingen van TikTok. Hieronder valt in ieder geval de ontwikkeling door TikTok van een label dat commerciële content van overige content weet te onderscheiden, en het gedragswetenschappelijke onderzoek om de effectiviteit van dat label te onderbouwen.”

Digitale economie

De digitale economie is ook in 2022 een agendathema voor de ACM. Uitgangspunt van het toezicht is dat mensen en bedrijven profiteren van de voordelen van de digitale economie. Platformaanbieders spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de rechten van consumenten en de naleving van regels door handelaren die actief zijn op hun platform. Eerder heeft de ACM over online misleiding een leidraad uitgebracht waarin de ACM uitlegt wanneer verleiding van consumenten overgaat in misleiding. Deze toezeggingen zijn in overeenstemming met deze leidraad en de vuistregels online platformen.

Eerder heeft de Europese Commissie uitgangspunten geformuleerd voor bedrijven die reclame richten op kinderen en dat op een eerlijke manier willen doen. Deze uitgangspunten zijn hierin meegenomen.