Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit NXP - TenneT

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft een besluit genomen over een geschil tussen NXP Semiconductors Netherlands B.V. (hierna: NXP) en TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT). Het geschil gaat over de toepassing van de Low Frequency Demand Disconnection-regeling (hierna: LFDD-regeling) en de status van significante netgebruiker met hoge prioriteit (hierna: HP SNG). De ACM oordeelt dat de klachten van NXP ongegrond zijn.

LFDD-regeling

Verordening 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (hierna: ER Verordening) bevat regels om de operationele veiligheid van het net te waarborgen en de gevolgen van een grote storing te minimaliseren. De LFDD-regeling, die haar grondslag in de ER Verordening heeft, is een regeling die voorschrijft hoe afnemers zich dienen te gedragen wanneer de frequentie op het net heel laag is, bijvoorbeeld als gevolg van een grote uitval bij een producent. Kort samengevat beschrijft de LFDD-regeling wat de grootte is van afschakeling die grote afnemers in noodsituaties mogen uitvoeren. De ER Verordening bepaalt ook welke partijen de status van HP SNG hebben. Partijen die de status van HP SNG hebben hoeven onder andere niet aan de LFDD-regeling deel te nemen.

De LFDD-regeling en de criteria voor HP SNG zijn opgenomen in een voorstel tot wijziging van de Netcode elektriciteit, dat TenneT bij de ACM heeft ingediend. De ACM heeft het voorstel van TenneT, na publieke consultatie en wijzigingsopdracht, op 9 december 2021 goedgekeurd.

Geschil

NXP heeft drie klachten. Ten eerste heeft TenneT volgens NXP onjuiste criteria gebruikt voor de HP SNG, waardoor NXP niet binnen deze criteria valt. Ten tweede heeft TenneT volgens NXP in strijd met het discriminatiebeginsel gehandeld door geen onderscheid te maken tussen verschillende soorten afnemers die op het net van TenneT zijn aangesloten. Ten derde klaagt NXP dat TenneT in strijd met artikel 5, derde lid, van de ER Verordening NXP verplicht om aan de LFDD-regeling deel te nemen.

De ACM verklaart alle drie klachten ongegrond. De eerste twee klachten zien op de inhoud en totstandkoming van de LFDD-regeling en de criteria voor HP SNG. Deze klachten gaan over het voorstel tot wijziging van de Netcode elektriciteit. De ACM concludeert dan ook dat beide klachten ongegrond zijn, omdat zij thuis horen in het codewijzigingsproces en niet in een geschilbeslechtingsprocedure. De derde klacht is ongegrond, omdat artikel 5 derde lid niet op de LFDD-regeling van toepassing is.

 

Documenten

Geschilbesluit NXP - TenneT (PDF - 251.72 KB)