Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Basell/Enexis

In dit geschil speelt de vraag of Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) in strijd handelt met artikel 23, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) door de aansluiting van Basell Benelux B.V. (hierna: Basell) te wijzigen en de verhoogde aansluit en transporttarieven daarvan bij Basell in rekening te brengen.

Basell heeft een  aansluiting op het net van Enexis. Enexis heeft op eigen initiatief de aansluiting van Basell gewijzigd, en als gevolg van de wijziging hogere aansluit- en transporttarieven in rekening gebracht.

Enexis heeft de taak om op grond van artikel 23 van de E-wet, de aansluiting van Basell in stand te houden. De ACM stelt vast dat Enexis de aansluiting kan wijzigen indien hiervoor een wettelijke grondslag is of indien hierover overeenstemming is met Basell. In dit geschil is dit niet het geval. Er is geen overeenstemming met Basell over de wijziging van de aansluiting en de daaraan verbonden verhoogde aansluit- en transporttarieven en er ontbreekt een grondslag in de wet en regelgeving voor de wijziging van de aansluiting.

 

Documenten

Geschilbesluit Basell/Enexis (PDF - 250.19 KB)