Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb vernietigt besluit ACM over de wijziging van een aansluiting door Enexis

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan in het beroep van Enexis tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard. Het besluit van de ACM over de doorberekening van de kosten van een tweede aansluiting door Enexis aan Basell is vernietigd.

De ACM bepaalde dat Enexis in strijd met artikel 23 van de Elektriciteitswet heeft gehandeld door de doorberekening van de kosten van aansluiting van Basell eenzijdig te wijzigen, zonder een grondslag daarvoor in de Elektriciteitswet en zonder overeenstemming met Basell.

Het CBb was het daar niet mee eens. De aansluitplicht van artikel 23, eerste lid, van de Elektriciteitswet betekent volgens het CBb niet dat Enexis wettelijk verplicht is een in het verleden geboden oplossing in stand te houden. Dat deze kosten in voorgaande jaren niet door Enexis in rekening zijn gebracht, is niet relevant. Op grond van artikel 23, eerste lid, van de Elektriciteitswet moet volgens het CBb de netbeheerder kosten in rekening te brengen voor een tweede aansluiting. De vraag of de netbeheerder in het verleden gemaakte afspraken met Basell moet nakomen dient aan de civiele rechter te worden voorgelegd.

Deze uitspraak van het CBb treedt in de plaats van het vernietigde geschilbesluit van de ACM.

 

Zie ook