Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschil Windpark Bommelerwaard – Liander kosten tracéstudie

Liander N.V. (hierna: Liander) heeft kosten voor een tracéstudie in rekening gebracht, wat volgens Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. (hierna: Windpark Bommelerwaard) niet mag. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) geeft Liander gelijk.

Windpark Bommelerwaard heeft Liander verzocht om een aansluiting die groter is dan 10 MVA, een zogenaamde maatwerkaansluiting. Liander heeft een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van een tracéstudie ten behoeve van deze aansluiting. Deze offerte is door Windpark Bommelerwaard geaccepteerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde tracéstudie heeft Liander een offerte voor de gevraagde aansluiting uitgebracht, die vervolgens ook door Windpark Bommelerwaard is geaccepteerd. Windpark Bommelerwaard vindt dat Liander de kosten voor de tracéstudie niet in rekening mocht brengen. Volgens Windpark Bommelerwaard mag Liander enkel kosten voor de aansluiting in rekening brengen en dat Liander dus niet de kosten voor het opstellen en uitbrengen van een offerte in rekening mag brengen. Liander stelt dat de kosten van de tracéstudie onderdeel zijn van de verbinding, wat samen met de knip (de plaats waar het net wordt verbroken om de aansluiting tot stand te kunnen brengen) en de beveiliging weer onderdeel is van de aansluiting en de te leveren aansluitdienst. Daardoor mogen deze kosten volgens Liander wel in rekening worden gebracht. 

De ACM oordeelt dat Liander de kosten voor de tracéstudie wel in rekening mocht brengen als onderdeel van de aansluitdienst. De aansluiting bestaat uit de knip, de verbinding en de beveiliging. De tracéstudie is het planningsgedeelte van de verbinding en is essentieel voor de aanleg hiervan. De tracéstudie is dan ook onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van de werkzaamheden voor de verbinding, wat weer onderdeel is van de aansluiting. De ACM concludeert dus dat de kosten voor deze tracéstudie in overeenstemming met de Elektriciteitswet 1998 als onderdeel van de aansluitdienst door Liander in rekening mogen worden gebracht.

 

Documenten

Geschil Windpark Bommelerwaard – Liander kosten tracéstudie (PDF - 232.36 KB)