Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb: Liander heeft kosten tracéstudie terecht opgenomen in aansluittarief windpark Bommelerwaard

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het beroep van Windpark Bommelerwaard tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de kosten voor een tracéstudie voor Windpark Bommelerwaard ongegrond verklaard. 

De ACM had in het geschilbesluit geoordeeld dat Liander de kosten voor het tracébesluit terecht in rekening had gebracht bij Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. Het CBb is het eens met deze beslissing van de ACM. Het CBb oordeelt dat de maatwerkaansluiting in deze zaak niet tot stand kon worden gebracht zonder de tracéstudie. Gelet op de noodzaak van een tracéstudie voor het tot stand brengen van de verbinding is het CBb met de ACM van oordeel dat de kosten voor de tracéstudie behoren tot de kosten voor de verbinding en daarom in het aansluittarief voor de maatwerkaansluiting mochten worden opgenomen.

Met de uitspraak van het CBb is het geschilbesluit van de ACM definitief.