Kruimelpad

Geschil verzoeker - Liander over de transportplicht

Verzoeker wil dat Liander N.V. (hierna: Liander) zijn elektriciteit transporteert, Liander weigert dit vanwege congestie op haar net. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) oordeelt dat Liander deels gelijk heeft.

Verzoeker wil de door hem duurzaam geproduceerde elektriciteit aan het net terug leveren. Liander stelt dat zij congestie op haar net heeft op de plaats waar verzoeker aangesloten is en weigert om deze reden dan ook het transport. Verzoeker is van mening dat deze weigering in strijd is met de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Ook stelt verzoeker dat de weigering door Liander onvoldoende is gemotiveerd, dat de weigering om duurzaam geproduceerde elektriciteit te transporteren niet aan de ACM is gemeld en dat Liander in strijd heeft gehandeld met de verplichting tot non-discriminatoir handelen.

De ACM concludeert dat Liander inderdaad redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft om het gevraagde transport uit te voeren. Liander heeft dit met haar capaciteitsprognoses voldoende aangetoond. Ook heeft Liander in overeenstemming gehandeld met het proces dat in de Netcode Elektriciteit is vermeld voor zij tot de weigering van transport over mag gaan. Dit proces schrijft onder andere een vooraankondiging en een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement voor. De weigering om het gevraagde transport uit te voeren is volgens de ACM dus niet in strijd met de E-wet en de huidige Netcode Elektriciteit. Momenteel is de ACM bezig om de bepalingen in de Netcode Elektriciteit te wijzigen over het weigeren van transport en de mogelijkheden van congestiemanagement, waardoor afnemers naar verwachting meer recht op transportcapaciteit zullen krijgen.

Ook concludeert de ACM dat Liander de weigering duurzaam geproduceerde elektriciteit te transporteren wel bij de ACM heeft gemeld en dat Liander niet discriminerend heeft gehandeld bij de weigering van verzoeker.

Wel oordeelt de ACM dat Liander in strijd met de E-wet haar weigering aan verzoeker onvoldoende heeft gemotiveerd.