Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen hoger beroep ACM tegen de uitspraak over handhavingsverzoek FPG

De ACM stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De ACM ontving een  handhavingsverzoek van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De FPG verzocht de ACM te onderzoeken of TenneT en/of Relined commercieel gebruik maken van het communicatienetwerk waarmee TenneT zijn elektriciteitsnetwerk aanstuurt. De FPG verzocht de ACM daarbij om bij de schending van de wettelijke verplichtingen aan TenneT een boete op te leggen. De ACM wees het handhavingsverzoek na schriftelijk onderzoek af. Daarop wendde de FPG zich tot de rechtbank, die het beroep van de FPG gegrond heeft verklaard. De ACM had naar zijn oordeel onvoldoende onderzoek gedaan.

De ACM legt zich neer bij de uitspraak en zal een nieuw besluit nemen.