Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Focus werkzaamheden ACM in 2021

De gevolgen van de coronapandemie, de digitale economie en de energietransitie. Dat zijn drie hoofdonderwerpen waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2021 extra aandacht voor heeft. Digitale economie en energietransitie stonden al op de ACM Agenda 2020-2021. Op die gebieden zijn vele acties ondernomen die dit jaar worden voortgezet en uitgebreid. Aandacht voor de effecten van corona op de economie is een logische uitbreiding van de Agenda van de ACM. De ACM publiceert nu een lijst van zaken waaraan de ACM werkt in 2021.

Energietransitie

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zet Nederland in op een transitie naar duurzame energie. De ACM gaat ruimte geven aan netbeheerders voor experimenten die de energietransitie bevorderen, bijvoorbeeld met waterstof.

Digitale economie

De digitale economie kent veel voordelen, zoals makkelijk vergelijken en bestellen van producten en diensten. De ACM zet zich in voor een snel en betaalbaar internet. Digitale markten werken niet altijd goed voor mensen en bedrijven. De ACM gaat in 2021 handhavend optreden tegen online misleiding.

Effecten van corona

De coronapandemie heeft enorme gevolgen voor de economie. De ACM gaat onder meer onderzoeken wat de mogelijke langetermijneffecten van de crisis op retailmarkten zijn.Ook gaat de ACM consumenten voorlichten over hun rechten via haar consumentenloket ACM ConsuWijzer. Ze heeft daarbij extra aandacht voor de bescherming van mensen in een kwetsbare positie, die door de coronacrisis is verslechterd.
 

Documenten

Focus werkzaamheden ACM in 2021 (PDF - 187.1 kB)