Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Markten goed laten werken, ook in 2021

De gevolgen van de coronapandemie, de digitale economie en de energietransitie. Dat zijn drie hoofdonderwerpen waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2021 extra aandacht voor heeft. Digitale economie en energietransitie stonden al op de ACM Agenda 2020-2021. Op die gebieden zijn vele acties ondernomen die dit jaar worden voortgezet en uitgebreid. Aandacht voor de effecten van corona op de economie is een logische uitbreiding van de Agenda van de ACM.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “De coronapandemie heeft enorme gevolgen voor de economie. Sommige sectoren krijgen zware klappen, zoals de horeca, evenementen, openbaar vervoer, winkels en de reisbranche, andere groeien juist. We willen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen voor de economie en voorkomen dat markten blijvend ontwricht raken. Als onafhankelijke overheidsorganisatie hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het oplossen van problemen in de samenleving. De wetten waar wij toezicht op houden bieden mogelijkheden om daar op in te spelen.”

De ACM staat bijvoorbeeld vergaande samenwerking in de zorg toe bij het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus. De ACM geeft in 2021 meer aandacht aan kwetsbare consumenten die door de coronacrisis harder worden geraakt. Voor hen komt bijvoorbeeld extra voorlichting om hen te wijzen op hun rechten. De ACM start ook een verkennend onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor fysieke winkels. De verwachting is dat de stijging van het online winkelen tijdens de coronacrisis voor een deel blijvend is. Dat betekent dat er straks meer winkels in straten en winkelcentra leeg blijven en winkelgebieden hun aantrekkelijkheid kunnen verliezen. De ACM onderzoekt hoe zij kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek.

Energietransitie

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zet Nederland in op een transitie naar duurzame energie. De ACM gaat ruimte geven aan netbeheerders voor experimenten die de energietransitie bevorderen, bijvoorbeeld met waterstof. De ACM voorziet ook dat de energietransitie tot hogere kosten leidt. Naast duurzaamheid is ook betaalbaarheid van energie voor consumenten van groot belang. Daarom gaat de ACM onderzoek doen naar de betaalbaarheid van energie voor consumenten, ook op langere termijn.

Digitale economie

De digitale economie kent veel voordelen, zoals makkelijk vergelijken en bestellen van producten en diensten. De ACM zet zich in voor een snel en betaalbaar internet. Digitale markten werken niet altijd goed voor mensen en bedrijven. De ACM gaat in 2021 handhavend optreden tegen online misleiding. Ook doet de ACM onderzoek naar de toegang voor betaalapps op mobiele telefoons en wordt het onderzoek naar de (toegangs)voorwaarden voor appstores afgerond. Een marktonderzoek naar ICT-systemen in de zorg wordt in 2021 gepubliceerd.

Wat doet de ACM nog meer in 2021?

Naast de thema’s op de ACM Agenda, doet de ACM meer om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Zo richt de ACM zich onder meer op excessieve prijzen van geneesmiddelen. De ACM zal ook vervolg-onderzoek doen naar prijzen van agrarische producten in de agro-nutri monitor. Daarnaast rondt de ACM een onderzoek af naar een mogelijk inkoopkartel in de agrarische sector. De ACM zal dit jaar ook onderzoeken afronden of leveranciers oneigenlijke druk hebben uitgeoefend op winkeliers om hun prijzen te verhogen. De ACM onderzoekt in samenwerking met bedrijven de effectiviteit van online uitingen die de transparantie verbeteren.

 

Zie ook