Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Firma Bos stopt na onderzoek van ACM met het beheren van illegale gasnetten

Boxxcare B.V. en Adze Bos Beheer B.V. (firma Bos) zeggen toe te stoppen met het beheer van gasnetten. De ACM heeft de toezeggingsaanvraag bindend verklaard.

Firma Bos zegt dit toe na een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uit het onderzoek van de ACM bleek dat op verschillende garageboxparken van de firma Bos één aansluiting op het openbare gasnet gedeeld wordt met verschillende gebouwen (of andere WOZ-objecten). Op deze manier zijn op de garageboxparken gasnetten aangelegd die worden beheerd door de firma Bos. Dat mag niet. Het beheren van een gasnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Bovendien hebben afnemers op een dergelijk net vaak niet de mogelijkheid om een eigen energieleverancier te kiezen. Daarom mag een gasnet alleen door aangewezen netbeheerders worden beheerd, tenzij een onderneming hiervoor een ontheffing heeft gekregen van de ACM. De firma Bos komt niet voor zo’n ontheffing in aanmerking.

Aanleiding voor het onderzoek van de ACM was een melding dat er veiligheidsrisico’s zouden zijn bij de gasnetten van de firma Bos. Uit het onderzoek van de ACM blijkt niet dat er acute veiligheidsrisico’s zijn, maar tekortkomingen in het net kunnen in de toekomst wel voor veiligheidsrisico’s zorgen. Firma Bos moet haar gasnetten in Leeuwarden en in Dokkum daarom voor 1 juni 2023 buiten werking stellen. Eigenaren van garageboxen of bedrijfsruimten die een aansluiting willen op het openbare gasnet hebben zo voldoende tijd om hiervoor een aanvraag te doen bij de aangewezen netbeheerder.

 

Documenten

Openbaar besluit bindend verklaring toezegging Bos (PDF - 266.54 KB)