Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wijst op verbod private elektriciteits- of gasnetten

Om overtredingen en langlopende herstelprocedures te voorkomen vraagt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) extra aandacht voor het verbod op het beheren van illegale private netten. Het beheren van een gas- of elektriciteitsnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Daarom mag het transporteren van gas of elektriciteit naar woningen en andere gebouwen of (WOZ) objecten alleen uitgevoerd worden door aangewezen netbeheerders.

Beheer van illegale private netten is verboden en maatschappelijk onwenselijk. De ACM kan haar toezichtstaken niet goed uitoefenen op deze private netten omdat zij minder zicht heeft op de leveringszekerheid, veiligheid, betaalbaarheid en consumentenbescherming. En consumenten of bedrijven die zijn aangesloten op zo’n net kunnen meestal niet zelf kiezen bij welke energieleverancier zij gas of elektriciteit kopen en terug leveren of verkopen.

Om de regels voor private netten nog eens extra onder de aandacht te brengen heeft de ACM een digitale flyer met een beslisboom gemaakt. Deze kan door consumenten, bedrijven, brancheorganisaties en netbeheerders gebruikt worden om vóór aanleg van een net te achterhalen of er sprake zal zijn van een illegaal net voor het transport van gas of elektriciteit. Een aantal brancheorganisaties heeft toegezegd deze beslisboom ook te delen met hun leden. Netbeheerders kunnen de ACM vragen om deze flyer toe te sturen als zij vermoeden dat er bij een aanvraag voor een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting sprake zou kunnen zijn van de aanleg van een privaat net.

Het is mogelijk om ontheffing voor een privaat net aan te vragen bij de ACM, maar dit kan alleen als aan strenge voorwaarden is voldaan. Zo mogen er bijvoorbeeld geen consumenten op het net aangesloten zijn. Als een privaat net niet in aanmerking komt voor een ontheffing kan de ACM de eigenaar verplichten een netbeheerder aan te wijzen of het beheer van het net te staken. De afnemers zullen dan aangesloten moeten worden op het net van een regionale netbeheerder. Dit kan gepaard gaan met extra aansluitkosten en verlies van investeringen in het aangelegde elektriciteits- of gasnet.