Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM treedt op tegen illegale private netten

Het beheren van een elektriciteits- of gasnet is een grote verantwoordelijkheid en vraagt veel kennis en expertise. Om de veiligheid van netten en de rechten van afnemers te waarborgen, mogen deze netten alleen door aangewezen netbeheerders worden beheerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet hier op toe en kan handhavend optreden als blijkt dat een partij toch een illegaal privaat net beheert. Door een recent onderzoek van de ACM heeft de beheerder van illegale gasnetten in Friesland toegezegd te stoppen en de netten op te ruimen. Ook blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam dat het illegaal beheren van een privaat net privaatrechtelijke gevolgen kan hebben.

Beheerder garageboxparken zegt toe illegale gasnetten te verwijderen

Uit het onderzoek van de ACM bleek dat op verschillende locaties van de beheerder van garageboxparken
één gasaansluiting op het openbare net werd gedeeld met verschillende garageboxen en bedrijfsruimten. Hierdoor ontstonden illegale private gasnetten. De beheerder heeft naar aanleiding van dit onderzoek toegezegd de illegale private gasnetten zo snel mogelijk buiten werking te stellen.

Rechtbank bevestigt dat illegale karakter kan doorwerken in civielrechtelijke relaties

De ACM wijst erop dat een illegaal privaat net ook civielrechtelijke gevolgen kan hebben voor de beheerder van een dergelijk net. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een bedrijf dat een illegaal net in beheer had en energie leverde zonder vergunning. Hierdoor konden afnemers bijvoorbeeld geen eigen energieleverancier kiezen. De rechtbank oordeelde dat dit in strijd is met de wet ven vernietigde alle afspraken tussen de beheerder van het illegale net en de afnemers. Daarnaast heeft de rechtbank de beheerder van het private net verplicht om het voor afnemers mogelijk te maken om een eigen leverancier te kiezen.

Preventieve aanpak illegale private netten

Om te voorkomen dat partijen een net illegaal gaan beheren, heeft de ACM in juni 2021 aandacht gevraagd voor het verbod op private elektriciteits- of gasnetten. De ACM heeft toen een beslisboom opgesteld waarmee consumenten, bedrijven, brancheorganisaties en netbeheerders vóór aanleg van een net kunnen achterhalen of er sprake zal zijn van illegale situatie. Netbeheerders kunnen ook aankloppen bij de ACM als zij vermoeden dat er bij een aanvraag voor een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting sprake zou kunnen zijn van de aanleg van een illegaal privaat net.