Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese Mededingingsautoriteiten en toezicht tijdens corona-crisis

De gezamenlijke Europese Mededingingsautoriteiten hebben een statement uitgegeven over hoe zij omgaan met vergaande samenwerking tussen bedrijven om de coronacrisis te bestrijden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft deze verklaring. We hebben op 18 maart een soortgelijke verklaring uitgegeven en hebben daarna meegewerkt aan een Europese verklaring om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten hetzelfde gedaan wordt.

Dit is de verklaring van het European Competition Network

Het Europees samenwerkingsverband van mededingingsautoriteiten (European Competition Network, ECN) is zich volledig bewust van de gevolgen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in de Europese Unie heeft op de samenleving en de economie.

De mededingingsregels binnen de EU hebben voldoende mogelijkheden om rekening te houden met de huidige ontwikkelingen , waar passend en nodig. Mededingingsregels zorgen ervoor dat er een gelijk speelveld is tussen bedrijven in Europa. Dit doel blijft relevant, ook in een tijd waarin bedrijven en de economie als geheel lijden onder crisisomstandigheden.

De Europese mededingingsautoriteiten begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie ertoe kan leiden dat bedrijven moeten samenwerken om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen. In de huidige omstandigheden zullen de Europese mededingingsautoriteiten niet actief optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen die genomen worden om een tekort aan producten te voorkomen.

Gezien de huidige omstandigheden zullen dergelijke maatregelen snel zijn toegestaan aangezien zij ofwel geen beperking van de mededinging in de zin van Artikel 101 VWEU (of Artikel 6 van de Mededingingswet) vormen, dan wel efficiëntieverbeteringen opleveren die zwaarder wegen dan een dergelijke beperking. Als bedrijven twijfelen of hun samenwerkingsinitiatieven wel of niet verenigbaar zijn met de Europese mededingingsregels kunnen zij altijd de Europese Commissie of hun nationale mededingingsautoriteit (in Nederland: de Autoriteit Consument & Markt) om informeel advies vragen.

Tegelijkertijd is het van het grootste belang ervoor te zorgen dat producten die in de huidige situatie als essentieel worden beschouwd  voor de bescherming van de gezondheid van zorgverleners en consumenten (zoals mondkapjes en ontsmettingsgel) tegen scherpe prijzen beschikbaar blijven. De Europese mededingingsautoriteiten zullen dan ook niet aarzelen om op te treden tegen bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie door middel van kartelvorming of misbruik van hun machtspositie.

In dit verband willen de Europese mededingingsautoriteiten benadrukken dat de bestaande regels leveranciers al in staat stellen om maximumverkoopprijzen op te leggen aan hun afnemers en om die afnemers te verplichten hetzelfde doen als zij die producten weer doorverkopen.  Dit kan nuttig blijken om onverantwoorde prijsstijgingen te beperken.

 

Zie ook