Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese Data Act moet overstappen van clouddienst eenvoudiger maken

De nieuwe Europese regels voor het aanbieden van ICT-diensten in een ‘cloud’ zijn nodig om de markt voor zakelijke clouddiensten concurrerender te maken. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na het vervolgonderzoek naar overstapdrempels in deze sector. Vorig jaar bracht de ACM een marktstudie uit over clouddiensten. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat het onzeker is of de overstapdrempels bij clouddiensten voldoende snel en structureel op te lossen zijn op basis van de mededingingsregels. De aankomende nieuwe Europese regels zoals de Data Act en Digital Markets Act bieden meer perspectief op het snel en effectief oplossen van de geconstateerde marktrisico’s.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ”Clouds zijn een belangrijke schakel in de digitale economie. We moeten er voor zorgen dat overstappen van clouddienst eenvoudiger wordt. Dan wordt de markt concurrerender. Dat is goed voor de prijs en kwaliteit van clouddiensten. Hoewel de huidige concurrentieregels aanknopingspunten bieden om dit mogelijk te maken, zijn de nieuwe regels van de Europese Data Act eenvoudiger toe te passen. We hopen dat het Europees Parlement samen met de Europese Commissie en Europese Raad snel tot een goede Data Act komt.”

Cloudaanbieders bieden IT-diensten die bedrijven online kunnen gebruiken. Deze cloudaanbieders (zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure of Amazon Web Services) mogen het overstappen van clouddienst niet belemmeren door bijvoorbeeld onnodig hoge financiële of technische drempels. Ook moeten bedrijven gebruik kunnen maken van clouddiensten van andere bedrijven terwijl ze de data laten staan bij het cloudbedrijf waarmee ze al werken.

Nieuwe Europese regels op komst

Met de Data Act wordt het verplaatsen van data van de ene naar de andere aanbieder van clouddiensten makkelijker. Ook mogen er straks geen kosten worden berekend als een bedrijf zijn data bij een aanbieder van clouddiensten wil weghalen om over te stappen. Daarnaast pleit de ACM ervoor dat in de Data Act ook interoperabiliteit zonder obstakels wordt geregeld. Dat betekent dat het makkelijker wordt om gegevens uit te wisselen of systemen aan te sluiten bij de services in de cloud. Dat kan bijvoorbeeld door open standaarden voor communicatie tussen verschillende ICT-systemen. Zo lang de Data Act nog niet in werking is getreden, blijft het belangrijk dat bedrijven bij nieuwe contracten met cloudaanbieders goed kijken of en hoe ze kunnen wisselen van aanbieder en hoe de uitwisseling en het gebruik van data is geregeld.

Geen verder onderzoek overstapdrempels

De ACM heeft na afloop van de marktstudie naar clouddiensten vervolgonderzoek gedaan naar concurrentierisico’s die het gevolg zijn van belemmeringen bij het overstappen tussen clouddiensten. Daaruit blijkt dat het onzeker is of met de huidige mededingingsregels de geconstateerde risico’s binnen een redelijke termijn structureel opgelost kunnen worden. Omdat de Data Act maar ook de Digital Markets Act een aantal belangrijke problemen sneller kan oplossen, stopt de ACM het vervolgonderzoek. Natuurlijk kunnen nieuwe, concrete signalen over overstapbelemmeringen die door aanbieders worden opgeworpen voor de ACM aanleiding zijn om via de concurrentieregels opnieuw onderzoek te doen.

ACM in de digitale economie

De ACM richt zich op het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht en tegen online misleiding en manipulatie van consumenten in de digitale economie zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van de digitale economie.