Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Denk mee over de uitvoering van de ACM Agenda 2020-2021

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal de komende twee jaar in haar toezicht speciale aandacht besteden aan de digitale economie en de energietransitie. Deze onderwerpen staan daarom centraal in de vandaag gepubliceerde ACM Agenda 2020-2021. De ACM roept mensen en bedrijven op om mee te denken over de uitvoering van deze agenda.

Denk mee met de ACM

De ACM werkt eraan om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij nodigen iedereen van harte uit om over de uitvoering van de ACM Agenda mee te denken. Heeft u een concrete tip over een markt die niet goed werkt? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie of misleiding van mensen? Of een suggestie voor een onderzoek binnen onze agendathema’s? Dan horen wij dat graag. Van 3 december - 17 december besteden we speciale aandacht aan onze Agenda 2020-2021 op social media. U kunt uw kennis, ervaring en tips met ons delen via onze social mediakanalen LinkedIn, Twitter en Facebook of per e-mail naar ACMAgenda [at] acm [punt] nl (ACMAgenda[at]acm[dot]nl).

Meer over de onderwerpen op de ACM Agenda 2020-2021

Digitale economie

De ACM richt zich de komende twee jaar op online misleiding en op toegang tot online platforms. De ACM ziet dat bedrijven steeds vaker mensen online in hun keuzes beïnvloeden, onder meer met behulp van algoritmes en kunstmatige intelligentie. De ACM wil met haar toezicht voorkomen dat mensen hierdoor misleid worden. Een andere ontwikkeling die de ACM scherp volgt, is de opkomst van online platforms. Deze kunnen zo groot worden dat eigenlijk niemand meer om hen heen kan. Zo kunnen zij hun positie op onwenselijke manieren gebruiken richting mensen en andere bedrijven. Bijvoorbeeld door oneerlijke toegangsvoorwaarden te stellen. De ACM is hierop extra alert en zet zich ervoor in dat grote en kleine bedrijven de kans hebben markten te betreden en hun klanten te bereiken.

Energietransitie

In de komende twee jaar hebben ook consumentenproblemen en de rol van de netbeheerders in de energietransitie de bijzondere aandacht van de ACM. Er komen veel nieuwe aanbieders van duurzame producten en diensten op de energiemarkt. De ACM ziet hierdoor nieuwe consumentenproblemen ontstaan. Zo is de informatie over groene producten niet altijd juist of begrijpelijk. De ACM let hier de komende jaren extra op. Mensen moeten goed geïnformeerd groene keuzes kunnen maken. Daarnaast ziet de ACM dat de samenleving meer verlangt van netbeheerders bij de overschakeling naar alternatieve duurzame energiebronnen zoals zon, wind en warmte. De ACM toetst of netbeheerders tijdig én voldoende investeringen doen, maar ook niet meer dan nodig zodat wordt voorkomen dat mensen en bedrijven voor onnodige kosten opdraaien.

Meer informatie over de ACM Agenda 2020-2021