Kruimelpad

De ACM houdt toezicht op Europese Zeehavenverordening

De Europese Zeehavenverordening, geldig sinds 24 maart 2019, regelt een aantal zaken in de relatie tussen een zeehavenbeheerder, havendienstaanbieders en havengebruikers. Maar de verordening ziet ook op financiƫle betrekkingen tussen zeehavenbeheerders en de overheid. Eerder was er in Nederland formeel geen toezichthouder, nu is er toezicht vanuit de ACM.

ACM als toezichthouder op de zeehavens

Havengebruikers of andere belanghebbenden kunnen bij de ACM een klacht indienen als de regels van de verordening niet worden nageleefd. Hierin werkt zij samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

In Nederland is de verordening van toepassing op de havens van Amsterdam, Beverwijk, Delfzijl/Eemshaven, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen, Vlaardingen, Velsen/IJmuiden en Vlissingen.

De verordening geldt voor de havendiensten: sleepdiensten, meerdiensten (vast- en losmaken van zeeschepen), bunkering (levering van brandstof), inzameling van scheepsafval en ladingrestanten, vrachtafhandeling, loodsdiensten en passagiersdiensten.

Eisen, beperkingen en transparantie

De verordening biedt zeehavenbeheerders de mogelijkheid om minimumeisen te stellen aan havendiensten of beperkingen stellen aan het aantal havendienstverleners.

Als een zeehavenbeheerder geld ontvangt van de overheid moet dit in de boekhouding transparant worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan aandelenkapitaal, subsidies of leningen of elke andere vorm van financiƫle overheidssteun.

Klachtenprocedure in werking

De ACM is ook de instantie waar een havengebruiker of andere belanghebbende een klacht over het niet naleven van deze verordening kan indienen. Hiervoor is een klachtenprocedure in werking getreden. Mocht een klacht een aangelegenheid zijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan zorgt de ACM voor een overdracht. De desbetreffende instantie neemt de klacht dan over.

Lees meer informatie over de Zeehavenverordening