Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Europese verordening voor Zeehavens

Beheerders van Europese zeehavens mogen minimumeisen of beperkingen stellen aan aanbieders van havendiensten. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten. Dit staat in de Europese Zeehavenverordening. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze verordening. De verordening geldt voor de zeehavens van Amsterdam, Beverwijk, Groningen (Delfzijl/Eemshaven), Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen, Velsen/IJmuiden, Vlaardingen en Vlissingen.

Minimumeisen of beperkingen aan havendiensten

Havenbeheerders mogen minimumeisen of beperkingen stellen aan havendiensten zoals havensleepdiensten, de levering van brandstof, het aanmeren of afmeren van schepen of inzameldiensten voor scheepsafval.

Als een havenbeheerder minimumeisen stelt, dan moeten deze transparant, objectief, niet-discriminerend en evenredig zijn. Ook moeten de eisen relevant zijn voor de categorie en de aard van de havendienst. Zo mag een havenbeheerder bijvoorbeeld niet eisen dat de bemanning van een sleepboot rode werkkleding draagt. Dit is niet relevant voor de sleepdienst.

Een havenbeheerder mag ook beperkingen stellen aan het aantal aanbieders van havendiensten. Bijvoorbeeld als er in de haven te weinig ruimte beschikbaar is.

Aan sommige diensten mogen havenbeheerders geen minimumeisen of beperkingen stellen, zoals vrachtafhandeling en loodsdiensten.

Transparantie van overheidsbijdragen

De meeste zeehavens in Nederland zijn ondernemingen waarvan de aandelen in handen zijn van provinciale en gemeentelijke overheden. Een uitzondering is de zeehaven IJmuiden, die grotendeels private aandeelhouders heeft.

Als er een financiƫle relatie is tussen de overheid en een zeehavenbeheerder, dan moet de zeehavenbeheerder dat transparant in de boekhouding verantwoorden. Het kan hierbij gaan om aandelenkapitaal, subsidies of leningen.

Havengelden en havengebruikersoverleg

Een havenbeheerder is verplicht om havengelden in rekening te brengen voor het gebruik van de haven. Over die havengelden moet hij de havengebruikers periodiek raadplegen. Zijn er andere havenzaken die onder de verantwoordelijkheid van de havenbeheerder vallen? Dan moet hij die ook met de havengebruikers bespreken in het havengebruikersoverleg.

Heeft u een signaal of klacht?

Bent u havengebruiker en voelt u zich oneerlijk behandeld door een havenbeheerder? Of wilt u een ander signaal doorgeven aan de ACM over een Europese zeehaven? De ACM ontvangt graag uw signalen.

Geef uw tip of melding door aan de ACM

Bent u havengebruiker of bent u op een andere manier belanghebbende? U kunt bij ons ook een klacht indienen over een havenbeheerder of een havendienstaanbieder.

Lees meer over de klachtenprocedure Europese zeehavenverordening