Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Dashboard Kwaliteit: Netbeheerders elektriciteit en gas

De ACM houdt toezicht op de kwaliteit die de netbeheerders leveren. Hierbij kijkt de ACM naar de aspecten veiligheid, betrouwbaarheid, productkwaliteit en kwaliteit van dienstverlening. Voor elk van de kwaliteitsaspecten wordt voor meerdere kwaliteitsindicatoren bijgehouden wat de nagestreefde en gerealiseerde prestaties zijn. Om aangeslotenen inzicht te geven in de kwaliteit die geleverd wordt door hun eigen en de andere netbeheerders publiceert de ACM het Dashboard Kwaliteit. Dit dashboard vervangt de jaarlijkse factsheets kwaliteit. Het dashboard geeft de prestaties van de regionale netbeheerders weer, zowel voor de gehele sector als voor de individuele netbeheerders.

Tot 2018 werden de factsheets in PDF format gepubliceerd. Om de bruikbaarheid van de kwaliteitsdata te vergroten zijn de statische factsheets vervangen door het interactieve Dashboard Kwaliteit. Dit dashboard maakt het mogelijk om te selecteren van welke netbeheerders en jaren de data wordt weergegeven. Hiermee kunnen gebruikers zelf de voor hen relevante data selecteren en bijvoorbeeld specifieke netbeheerders met elkaar vergelijken of trends bekijken.

Jaarlijks zal het dashboard aangevuld worden met de kwaliteitsdata van het afgelopen jaar. Daarnaast breidt de ACM het dashboard uit om meer inzicht te geven in de door de netbeheerders geleverde kwaliteit.

Bekijk het dashboard: Factsheet Kwaliteit Netbeheerders