Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2021

Het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt geeft inzicht in de kennis, beleving en gedrag van consumenten als ze kiezen voor een zorgpolis.

Uit dit consumentenonderzoek blijkt onder andere het volgende: Ongeveer een op de acht respondenten is veranderd van zorgverzekeraar (13%). Dat zijn er meer dan in 2020 (toen: 9%). 9% heeft een verandering aangebracht in hun verzekerde zorg, maar bij dezelfde zorgverzekeraar. In totaal heeft dus 22% een aanpassing gedaan aan hun zorgverzekering. 50% geeft aan dat zij niet zijn overgestapt én zich niet hebben georiënteerd op een overstap.

De aanleidingen om zich te gaan oriënteren op een nieuwe zorgverzekering zijn: de premie voor 2021 (21%) en een behoefte aan andere zorg (13%). De premie speelt een grotere rol dan vorig jaar, maar het percentage fluctueert door de jaren.

De daadwerkelijke reden om voor een andere verzekering te kiezen is in de meeste gevallen de prijs, zelfs nog vaker dan vorig jaar (60% vs 49%). Daarnaast spelen ook de dekking (28%) en vrije zorgkeuze (13%) een rol. De meeste respondenten hebben hun nieuwe zorgverzekering online afgesloten via de website van de zorgverzekeraar (51%) of via een prijsvergelijkingswebsite (26%).

Bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekering maken respondenten met name gebruik van online bronnen. (Prijs-)vergelijkingswebsites worden daarbij meer gebruikt dan vorig jaar (57% vs. 49%).

 

Documenten

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2021 (PDF - 4.08 MB)