Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Populariteit vergelijkingssites zorgverzekering vraagt om evenwichtige presentatie polisinformatie

Vergelijkingssites spelen een steeds belangrijkere rol bij de keuze van een zorgpolis. De sites worden ook betrouwbaar gevonden. Dat staat in de jaarlijkse zorgmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het overstapgedrag van verzekerden. Om alle verzekerden goed te bedienen wordt het steeds belangrijker dat vergelijkingssites duidelijk zijn: iedereen moet relevante, objectieve en toegankelijke polisinformatie kunnen vinden. Zorgverzekeraars en vergelijkingssites kunnen hier samen aan bijdragen. Op die manier wordt het risico beperkt dat de solidariteit onder druk komt door een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen.

Wat is er aan de hand?

Uit de zorgmonitor blijkt dat overstappers en niet-overstappers verschillen. Overstappers naar een andere verzekeraar zijn vaker gezond, jong, man en hoog opgeleid. Ze denken ook vaker geen zorg nodig te hebben. Deze overstappers maken meestal gebruik van vergelijkingssites, waarbij de prijs van de verzekering vaak bepalend is voor hun keuze. Overstappers vinden vergelijkingssites ook (zeer) betrouwbaar.

Verzekerden die zich oriƫnteren op een overstap houden de verzekeraars scherp om een goed aanbod te doen tegen een scherpe prijs. Daar profiteren alle verzekerden van die hetzelfde in de polis zoeken. De nadruk moet niet eenzijdig op de prijs liggen. Er is namelijk een grote groep mensen die andere aspecten van een verzekering belangrijk vinden, zoals de dekking van zorgkosten, de vrije zorgkeuze en de service van de zorgverzekeraar. Dit vraagt om een objectief en toegankelijk beeld van de verschillende polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen. De ranking van polissen op vergelijkingssites moet transparant zijn en afhangen van wat degene belangrijk vindt en niet van bijvoorbeeld de provisies van de zorgverzekeraar.

Solidariteit onder druk

Zonder een relevant, objectief en toegankelijk beeld van de verschillende polissen is er een risico dat een grote groep verzekerden onvoldoende in staat wordt gesteld om zich te oriƫnteren op een overstap. Dat kan ertoe leiden dat deze zittenblijvers de rekening betalen voor de goedkopere verzekering van de overstappers. Een tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen is slecht voor de solidariteit in het zorgsysteem. De basis van het Nederlandse stelsel is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gezonde mensen en zieke mensen, of naar leeftijd of naar opleiding.

Over het onderzoek

De zorgmonitor is in opdracht van de ACM uitgevoerd door Motivaction onder een steekproef van bijna 1600 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. De resultaten zijn representatief op basis van onder meer opleiding, leeftijd, geslacht, regio, en gezinsgrootte.