Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM biedt ruimte voor samenwerking bij Juiste Zorg op Juiste Plek

Afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over het verplaatsen van zorg in het kader van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ kunnen in strijd zijn met de Mededingingswet. De ACM zal echter voor dergelijke afspraken geen boetes opleggen als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden staan in een concept beleidsregel van de ACM. Zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden kunnen tot en met 8 september reageren. In het najaar wordt de beleidsregel definitief.

De  ACM zal geen boetes opleggen als de gemaakte afspraken gebaseerd zijn op een objectief tot stand gekomen en openbaar gemaakt plan over het zorgaanbod in een regio. Ook stelt de ACM als voorwaarde een volwaardige betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de totstandkoming van dat plan. Op die manier is gewaarborgd dat de verplaatsing van de zorg bijdraagt aan de kwaliteit en aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Wat is ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van verschillende partijen in de zorg.. Zij willen duurdere zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen brengen en zorg vervangen door bijvoorbeeld e-Health. Dit helpt mensen om beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt dit initiatief. De ACM draagt met deze beleidsregel bij aan goede, bereikbare en betaalbare zorg.

Zorginstellingen en zorgverzekeraars willen onderling afspraken maken over wie, welk type zorg, waar gaat aanbieden of over het onderling verschuiven van aanbod van zorg tussen zorginstellingen. Het is niet vanzelfsprekend dat deze verplaatsingen van zorg altijd leiden tot kwalitatief betere of betaalbare zorg. Het verplaatsen van zorg tussen verschillende partijen kan namelijk ook leiden tot hogere prijzen en verminderde toegankelijkheid voor patiënten, verzekerden of zorgverzekeraars. Dan zijn de afspraken niet in het eigen belang van een goede, bereikbare en betaalbare zorg en in strijd met de Mededingingswet.

Voorwaarden voor samenwerking bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek

De ACM zal geen boetes opleggen bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als de afspraak voldoet aan een aantal voorwaarden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor patiëntenorganisaties die volwaardig betrokken moeten  zijn bij het tot stand komen van deze afspraken. Daarnaast geeft de ACM  aan geen boetes op te leggen bij samenwerking tussen zorgverzekeraars die noodzakelijk is om de verplaatsing van zorg te realiseren. Met de beleidsregel geeft de ACM duidelijkheid over haar toezicht bij afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over de verplaatsing van zorg in kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Schriftelijk reageren? Dat kan tot en met 8 september. Lees hier het document: