Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ACM lange termijn indekkingsmogelijkheden (FCA Verordening)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan een consultatie in het kader van de Forward Capacity Allocation Verordening (hierna: FCA Verordening) over hun behoefte aan instrumenten waarmee ze zich kunnen indekken (hedgen) tegen prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt. De ACM hoort graag wat de behoeften van marktpartijen zijn zodat zij deze zo goed mogelijk kan betrekken bij de besluitvorming.

De consultatievragen gaan over de behoefte aan indekkingsmogelijkheden voor (i) zoneoverschrijdende risico’s voor de biedzonegrens tussen Nederland en Noorwegen (zoals door middel van transmissierechten) en (ii) de Nederlandse biedzone.

Met lange termijn indekkingsmogelijkheden zoals forwards en futures kunnen marktpartijen zich indekken tegen prijsschommelingen in een biedzone. Transmissierechten bieden een mogelijkheid voor marktpartijen om zich in te dekken tegen prijsverschillen tussen verschillende biedzones.

In 2021 is de FCA Verordening van toepassing geworden in Noorwegen na de opname ervan in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EEA Agreement). Recent is ook de biedzonegrens NO2-NL toegevoegd aan de Hansa capaciteitsberekeningsregio. Als gevolg daarvan moeten de ACM en de Noorse toezichthouder, NVE-RME, op grond van artikel 30 van de FCA Verordening gecoördineerde besluiten nemen voor de biedzonegrens NO2-NL over het wel of niet introduceren van lange termijn transmissierechten of andere producten voor zoneoverschrijdende lange termijn indekking.

In de bijlage hieronder treft u de consultatievragen aan die betrekking hebben op de Nederlandse biedzone.

Vertrouwelijke gegevens?

De ACM is van plan om de reacties op de consultatie te publiceren op de website van de ACM indien u hiermee instemt.

Als u zich kunt vinden in openbaarmaking van uw reactie op de website van de ACM en vindt dat uw reactie gegevens bevat die de ACM vertrouwelijk moet behandelen, dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 3 oktober 2023.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/16/031317 in uw reactie. U kunt uw reactie per post en/of digitaal naar ons sturen.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

ACM-Post [at] acm [punt] nl

 

Documenten

Long-Term Hedging opportunities (FCA Regulation) (PDF - 171.26 KB)