Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Collectief weigeren van zorgcontracten eerste lijn legt rekening bij de patiënt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgaanbieders in de eerste lijn erop dat een collectieve boycot van zorgcontracten verboden is. Een collectieve boycot is in strijd met de concurrentieregels, nadelig voor patiënten en uiteindelijk schadelijk voor de zorg.

Collectieve boycot niet toegestaan

Zorgverzekeraars moeten de komende weken contracten afsluiten met zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals fysiotherapeuten en verloskundigen. De ACM ziet dat binnen bepaalde beroepsgroepen in de eerstelijnszorg, veel zorgaanbieders overwegen om geen contract te sluiten. De ACM krijgt ook signalen dat een deel van die zorgaanbieders dit met elkaar afstemt. Een dergelijke collectieve boycot is niet toegestaan. Ook het aanzetten tot of het faciliteren van een boycot, bijvoorbeeld door het geven van advies om niet te tekenen, kan in strijd zijn met de concurrentieregels. Een collectieve boycot kan leiden tot prijsstijgingen zonder dat er daar een verbetering voor de patiënt en verzekerde tegenover staat. Daarmee lopen de zorgkosten onnodig op.

Boycot is geen oplossing

Iedere zorgaanbieder moet zelf besluiten of hij of zij een contract met een zorgverzekeraar aangaat. Een collectieve boycot is geen oplossing voor vastgelopen onderhandelingen. Een verschil van mening over de inhoud van contracten moet op een andere manier worden opgelost. De ACM roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op met elkaar in gesprek te blijven en oog te houden voor elkaars belangen en die van patiënten en verzekerden. Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars er inhoudelijk niet uitkomen, kunnen zij de onafhankelijke geschillencommissie voor de zorgcontractering inschakelen.

Ruimte voor samenwerking om zorg te verbeteren

De ACM heeft in de Uitgangspunten voor toezicht op de eerste lijn laten zien dat er veel ruimte is voor samenwerking als de patiënt en verzekerde er beter van worden. Bijvoorbeeld om behandelingen op elkaar af te stemmen of innovatieve zorgprojecten te ontwikkelen. Ook bieden de concurrentieregels ruimte om als zorgaanbieders gezamenlijk zin en onzin van contractvoorwaarden met een zorgverzekeraar te bespreken. De Uitgangspunten beschrijven ook de grenzen van de afstemming tussen zorgaanbieders. Een collectieve boycot gaat daar overheen.

De ACM gaat op korte termijn met verschillende betrokkenen in gesprek. De ACM zal dan de grenzen aangeven van gezamenlijk optrekken in onderhandelingen. Mocht dat nodig zijn, dan eist de ACM aanpassing van het gedrag.