Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit kosten testen en beproevingen conformiteitsverificatie

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Netcode elektriciteit. Netbeheer Nederland heeft geconstateerd dat de toerekening van de kosten voor testen en beproevingen door de systeembeheerder die nodig zijn voor monitoring van de conformiteitsverificatie van elektriciteitsproductie-eenheden in het kader van de systeemintegriteit niet eenduidig in de Netcode elektriciteit geregeld is. De kosten worden direct in rekening gebracht bij eigenaren van productie-eenheden die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet. Voor andere groepen netgebruikers worden de kosten in de transporttarieven verwerkt.
Met dit besluit heft de ACM deze inconsistentie op en mogen deze kosten voor alle groepen gebruikers in de transporttarieven verwerkt worden.

Naar de Staatscourant.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?