Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit DCC

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit opgesteld over een voorstel van Netbeheer Nederland waarin de eisen van de Netcode elektriciteit voor aangeslotenen met een verbruiksinstallatie op het elektriciteitsnet worden gewijzigd.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit voegt de ACM bepalingen toe aan de Netcode elektriciteit ter invulling van de eisen voor algemene toepassing van de Verordening (EU) 2016/1388 (hierna: DCC Verordening). Het gaat om eisen voor:

  • verbruiksinstallaties aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet;
  • verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren aan een netbeheerder;
  • de aansluiting van distributienetten en gesloten distributiesystemen.

Ook worden bestaande bepalingen aangepast voor zover die niet in overeenstemming zijn met de inhoudelijke bepalingen van de DCC Verordening.

Lees het besluit in de Staatscourant

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Meer in deze zaak