Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit aansluitvoorwaarden regionale netbeheerders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een codebesluit genomen over voorwaarden over de aanleg van een aansluitpunt op regionale gastransportnetten. Met dit besluit worden voorwaarden in de codes opgenomen over het aanvragen en aanleggen van een aansluitpunt op het regionale gastransportnet. Voor grote aansluitingen heeft de regionale netbeheerder alleen de wettelijke plicht om een aansluitpunt aan te leggen. Aangeslotenen mogen in die gevallen zelf het resterende deel van de gasaansluiting aanleggen, beheren, en onderhouden. De ACM neemt met dit besluit voorwaarden op in de Aansluit- en transportcode gas RNB en de Meetcode gas RNB die de rechten en plichten regelt rondom de aanleg van het aansluitpunt.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?