Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

CBb bevestigt: compensatieregeling kan niet buiten spel worden gezet

18-12-2019

Het CBb bevestigt het standpunt van ACM dat de omstandigheid dat Meerwind contractueel afstand zou hebben gedaan van haar aanspraak op de compensatieregeling niet maakt dat Liander niet verplicht zou zijn tot uitbetaling op grond van de compensatieregeling. Zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt, berusten de voorwaarden neergelegd in de Netcode op een publiekrechtelijke grondslag en is de netbeheerders niet toegestaan daarvan af te wijken.  

 

Zie ook