Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

BritNed Access Rules 2019

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de BritNed Access Rules 2019 goed. Dit voorstel houdt onder meer verband met wijzigingen in het schema voor de intraday-veilingen en aanpassingen in verband met de overstap van BritNed van hun eigen allocatiesysteem ‘Kingdom’ naar het ‘Single Allocation Platform’ (SAP).

Het voorstel

Nederland is met het Verenigd Koninkrijk verbonden door de BritNed-kabel. Deze verbinding is in het beheer van een commerciële partij, BritNed. Voor de toegang tot de kabel hanteert BritNed toegangsvoorwaarden (Access Rules).

Het voorstel omvat de Access Rules van BritNed voor 2019/2020 en wijzigt onder andere het schema voor de intraday-veilingen. Het aantal intraday-veilingen wordt uitgebreid tot 4 in plaats van de huidige 2 en het aantal ‘nomination gates’ van 6 naar 24. Op de nominatie is het Use-It-Or-Lose-It principe van toepassing. Indien een partij niet nomineert dan valt de capaciteit terug aan BritNed.

Daarnaast bevat het voorstel wijzigingen in verband met de overstap per december 2019 van BritNed van hun eigen systeem voor lange termijn veilingen naar het SAP. Dit conform artikel 48 van Verordening 2016/1719 (FCA Verordening).

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Besluit BritNed access rules 2019 (PDF - 2.64 MB)