Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief: Bevindingen ACM gezamenlijke onderhandelingen Santeon- ziekenhuizen

Brief van ACM aan de Santeon-groep over mogelijkheden en risico’s van samenwerking voor patiënten en verzekerden. Ziekenhuizen mogen op veel manieren met elkaar samenwerken. Er zijn echter ook grenzen. Dit is het geval als de samenwerking tot hogere prijzen of minder goede zorg voor de patiënt-verzekerde leidt. Deze risico’s doen zich voor als de ziekenhuizen bij elkaar in de buurt liggen, maar in sommige gevallen ook als zij in verschillende regio’s actief zijn of niet dezelfde zorg aanbieden. Door gezamenlijk te onderhandelen met een zorgverzekeraar kunnen deze ziekenhuizen een blok vormen en hogere prijzen vragen. Dat deze risico’s zich ook kunnen voordoen als de ziekenhuizen geen directe concurrent van elkaar zijn, blijkt uit een zienswijze van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de ziekenhuizen die samenwerken binnen de Santeon-groep. De ACM is van oordeel dat de zorgverzekeraar bij een samenwerkingsverband zelf moet kunnen beslissen of zij wil onderhandelen met het collectief of met de individuele ziekenhuizen.

 

Documenten

Brief: bevindingen ACM gezamenlijke onderhandelingen Santeon-ziekenhuizen (PDF - 120.85 KB)