Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boni wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over acht Plus supermarkten (concentratiemelding)

Boni-Markten B.V. en Fermont B.V., beide onderdeel van Walmart B.V. (hierna: Boni) willen uitsluitende zeggenschap verkrijgen over acht supermarkten van Coöperatie Plus U.A. (hierna: Plus). De bedrijven hebben op 9 mei 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

De acht supermarkten zijn onderdeel van de remedies in het kader van de eerdere fusie tussen Ondernemerscoöperatie De Sperwer U.A. (Plus) en Coop Nederland U.A. (Coop), die op 21 december 2021 door de ACM is goedgekeurd onder voorwaarden.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Boni: de exploitatie van supermarkten onder de naam Boni en de daaraan gerelateerde verkoop en inkoop van dagelijkse consumptiegoederen
  • De acht Plus supermarkten: de exploitatie van supermarkten onder de naam Plus of Coop, al dan niet in franchisevorm, en de daaraan gerelateerde verkoop en inkoop van dagelijkse consumptiegoederen

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355