Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Big Tech en betaalmarkt: aanscherping regels om gelijk speelveld betaalmarkt te behouden

Big Techbedrijven, zoals Apple, Facebook, Amazon of Ant Group (Alibaba), moeten ervoor zorgen dat hun platform of apparaat geschikt is voor verschillende aanbieders van betaaldiensten. De ACM bepleit een gelijk speelveld voor alle aanbieders van betaaldiensten, nu en in de toekomst. De huidige regels kunnen worden aangevuld met aangescherpte Europese regels. Dat staat in de marktstudie naar Big Techbedrijven op de betaalmarkt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die in opdracht van het ministerie van Financiën is gemaakt.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Big Techbedrijven kunnen een aanjagende rol spelen bij de concurrentie en daardoor de innovatie op de Nederlandse betaalmarkt. Maar het vraagt wel van de Big Techbedrijven dat ze hun platforms en apparaten openstellen voor concurrerende betaaldiensten. Net zoals de banken dat moeten doen. Alleen bij zo’n gelijk speelveld  blijven betaaldiensten concurreren en innoveren en houden consumenten keuzevrijheid. Het zou goed zijn dat vóórdat de markt gedomineerd wordt door één of enkele grote spelers, de Europese regels op dit punt worden aangescherpt.”

Studie naar betaalmarkt

De marktstudie geeft een overzicht van de huidige en verwachte ontwikkelingen van Big Techbedrijven op de betaalmarkt zowel online als in de winkel. De rol van Big Techbedrijven op de betaalmarkt is nu nog beperkt, maar de ACM ziet ook dat de Big Techbedrijven hun positie aan het versterken zijn door overnames en samenwerkingen.

Gelijk speelveld voor betaaldiensten

Big Techbedrijven bieden steeds vaker eigen betaalmogelijkheden, zowel online als in de winkel. In de winkel komen ook steeds meer mogelijkheden voor contactloos betalen, bijvoorbeeld met smartphones en smartwatches. Die apparaten moeten volgens de ACM de mogelijkheid bieden om meer soorten betaalapps te gebruiken. Daarom moeten Big Techbedrijven bijvoorbeeld toegang bieden aan andere betaaldiensten in een smartphone of smartwatch.

Een populair online platform kan concurrerende betaaldiensten weigeren. Ze kunnen het voor concurrenten ook moeilijk maken om goed te functioneren op het online platform. Dit belemmert de concurrentie en daarmee de verdere innovatie.

Er zijn twee Europese regels die kunnen helpen om het speelveld voor betaaldiensten gelijk te houden. Big Techbedrijven die alleen betaaldiensten faciliteren vallen nu nog niet onder de Europese regels voor open toegang tot betaalsystemen, de PSD2 richtlijn. De ACM adviseert deze richtlijn te wijzigen zodat Big Techbedrijven die alleen een faciliterende rol spelen ook daaraan moeten voldoen. Met een faciliterende rol zijn deze Big Techbedrijven immers de toegangspoort voor betalingen en kunnen ze de concurrentie en de keuzemogelijkheden van consumenten beperken. De tweede aanpassing is een wijziging van de concurrentieregels zodat vooraf voorwaarden kunnen worden gesteld aan dominante platforms. Met een wijziging van deze regels kunnen bedrijven met bijvoorbeeld een dominante positie op een online markt, gedwongen worden om hun platform open te stellen voor anderen en blijft er een gelijk speelveld.

ACM, concurrentie en innovatie in de digitale economie

De ACM heeft extra aandacht voor de voor- en nadelen van de digitale economie. Consumenten moeten ook online zelf kunnen kiezen en met vertrouwen producten en diensten aanschaffen. Online platforms kunnen snel groeien en bestaande markten ontwrichten. Dat biedt kansen voor vernieuwing, maar heeft als risico dat er machtsposities ontstaan die de concurrentie beperken en innovatie in de weg staan. Met als gevolg hogere prijzen, een slechter aanbod voor consumenten en minder kansen voor concurrenten. Door middel van handhaving, marktonderzoeken en voorlichting beoogt de ACM de voordelen van innovatie in de digitale economie te behouden en markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.