Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar bewindvoerders tegen afwijzen handhavingsverzoek op grond van de Mededingingswet ongegrond

Het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren, de Vereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers en Bewindvoerderskantoor De Vier Punten VOF hebben bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van hun verzoek om handhavend op te treden tegen de gemeente Groningen.

Volgens hen overtreedt de gemeente Groningen bij het aanbieden van de dienst beschermingsbewind de Mededingingswet. De gemeente heeft in 2014 een besluit genomen om deze dienst in het algemeen belang uit te voeren. Daardoor valt deze activiteit niet onder het toezicht van de ACM. De bewindvoerders vinden dat dit anders zou zijn, omdat de gemeente nieuwe beleidsregels heeft vastgesteld. Daardoor veranderen de omstandigheden waaronder de gemeente beschermingsbewind verleent. De ACM ziet geen concrete aanleiding om de activiteit die de gemeente ontplooit sinds het van kracht worden van de nieuwe beleidsregels anders te kwalificeren. In de kern blijft sprake van het verlenen van beschermingsbewind door de gemeente. De nieuwe beleidsregels maken dit niet anders. De ACM verklaart de bezwaren daarom ongegrond.

De overheid mag producten en diensten aanbieden op een markt. Zij moet zich daarbij wel aan de regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. De ACM ziet toe op die regels.

 

Documenten

Openbaar besluit op bezwaar LOBCM (PDF - 132.41 KB)