Kruimelpad

Besluit

Besluit vaststelling aanvraagformulier vergunning leveren energie

01-07-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij besluit van 27 juni 2019 het formulier gewijzigd  voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers en het formulier voor het leveren van warmte aan kleinverbruikers vastgesteld. Vanaf 1 juli 2019 gelden deze aanvraagformulieren. Bij het aanvraagformulier is een uitgebreide toelichting gevoegd.

Met het aanvraagformulier, de bijlagen en toelichting maakt ACM duidelijk aan welke eisen een aanvrager moet voldoen en welke gegevens bij een aanvraag moeten worden verstrekt.

Een aanvrager verstrekt onder meer:

  1. Een beschrijving van zijn administratieve organisatie en de interne of externe controle hierop (AO/IC);
  2. Een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant over de AO/IC;
  3. Zijn informatievoorziening aan consumenten bij het aanbod en de leveringsovereenkomst;
  4. Informatie over zijn inkoop van energie en programmaverantwoordelijkheid;
  5. Informatie over zijn financiële positie.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Wilt u een vergunning aanvragen om elektriciteit en/of gas te leveren aan kleinverbruikers? De formulieren en de  bijbehorende uitleg vindt u op de pagina:

Wilt u een vergunning aanvragen om warmte te leveren? De formulieren en de bijbehorende uitleg vindt u op de pagina:

Bekijk de publicatie in de Staatscourant op overheid.nl